BROWNI GAASIST JA SELLE KASULIKKUSEST

Browni gaas

Sageli märgitakse, et HHO ehk paukgaas (ingl k Browns Gas, HHO gas, fire damp, detonating gas, oxyhydrogen gas) kujutab endast 2 osa gaasilisest vesinikust ja ühte osa hapnikust kindlas mahus.

Tavaliselt tarnitakse hapnikku ja vesinikku, mida realiseeritakse kaubandusvõrgus või saadakse tavalise elektrolüüsiga, O2 ja H2 kujul. See tähendab, et mõlema gaasi molekulidel on kaks aatomit. See on nende gaaside stabiilsem seisund kui oleks aatomite eraldamise korral (laetud ioonid), mil iga aatom eksisteerib omaette.

Probleem H2 ja O2 kui põlevate gaasidega on selles, et enne, kui nad hakkavad reageerima, et muutuda H2O, peavad nad olema jagunenud aatomiteks H ja O. Niisuguseks jagunemiseks vajalik energia moodustab suure osa sellest, mida te saate nende koosmõjus H2O moodustumiseks.

Browni gaasi muudab unikaalseks ja kõige enam hinnatavaks asjaolu, et see ei eksisteeri molekulaarsel kujul H2 ja O2 molekulidena. Siin on need üheaatomilises seisundis (üks aatom molekuli kohta). Kui vesinik selles seisundis põleb (reageerib hapnikuga), siis tagastatakse energiat 3,8 korda rohkem.

О ГАЗЕ БРАУНА
Главная

Browni gaas sisepõlemismootoris

Siiski on kõige olulisem ära märkida neid tulemusi, mis on saadud Browni gaasi põletamisel sisepõlemismootorites. Üheaatomiline vesinik on mitmesuguste kütuseliikide jaoks ülim katalüsaator, süsivesinike baasil ja Browni gaasi töö tulemusena taastuvad mootori parameetrid tehasest saadute lähedaseks, mis toob kaasa kütuse täielikuma põlemise, surve ja selle tulemusena võimsuse kasvu, detailide kulumise vähenemise ja mootori tööea pikenemise.

Puhtam põlemine vähendab tulemusena märkimisväärselt kahjulikke heitmeid, mida saab kinnitada nii visuaalselt kui heitgaasitestide tulemusena enne ja pärast puhastamist!

Vesinik

Paukgaasis sisalduv vesinik loob samuti paukgaasi koostisse kuuluva hapniku keskkonnas oksüdeerudes (põledes) impulsi, energia kontsentreeritud purske, mille tase pole kõrge, kuid mis toimub väga lühikese ajavahemiku jooksul, luues soodsa keskkonna kontsentreeritud süsiniku oksüdeerumise protsessi aktiveerimiseks. Vesiniku ja hapniku segu purske ajal süsinikkihtide pindpinevus katkeb, mille tulemusena süsiniku väga tugev kiht puruneb. Suurem osa süsiniku purustatud kihtidest oksüdeerub paukgaasi purskel vabaneva energia mõjul ja juhitakse sisepõlemismootorist CO ehk vingugaasina ja СО2 ehk süsinikdioksiidina gaasilises olekus nähtamatuna välja. Väike osa purustatud, kuid oksüdeerumata süsinikkihte väljub mootorist läbi auto väljalaskesüsteemi tahkete osakestena. Paukgaasi põlemise tulemusena moodustub silindris ülekuumendatud veeaur, mis väljalaskesüsteemis jahtudes kondenseerub ja muutub veeks.

О ГАЗЕ БРАУНА
О ГАЗЕ БРАУНА

Vee kogunemine auto väljalaskesüsteemi peseb süsiniku oksüdeerumata tahked osakesed väljalasketorust musta vedelikuna välja. Siiski lahkub suurem kogus süsinikku auto mootorist meile täiesti märkamatult gaasina, millel pole värvust ega lõhna, vingugaasina СО ja süsinikdioksiidina CO2.

ENNE ja PÄRAST

Before-after

Uurige hindu ja planeerige HHO puhastus